Tư vấn trực tuyến
Tuyên bố chính thức của Tập đoàn tài chính Lion về việc có trang web giả mạo

Kính gửi người dùng của Tập đoàn tài chính Lion

Xin chào tất cả quý người dùng!

Để bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của nhà đầu tư, bảo vệ các thương hiệu liên quan của Tập đoàn không bị ảnh hưởng, Tập đoàn tài chính Lion đã vạch trần một số website giả mạo mang tên Tập đoàn tài chính Lion để mở rộng các nghiệp vụ kinh doanh Các trang web giả mạo như sau:

1. http:/www.Wzb1.com/space/=/account/ogin (các trang web giả mạo)

2. http://www.szzilion.com (các trang web giả mạo)

3. http://www.yylion.com (các trang web giả mạo)

4. http://www.oneyjy.com (các trang web giả mạo)

5. http://www.18lion.com (các trang web giả mạo)

6. http://www.jxhxdq.com (các trang web giả mạo)

7. http://www.ingjlecr.Com (các trang web giả mạo)

8. http://www.51lions.com (các trang web giả mạo)

9. http://www.lioncenter.cn/page/html/company.php (các trang web giả mạo)

10. http://www.billroser.net/ (các trang web giả mạo)

11. http://shizqihuo.com/ (các trang web giả mạo)

12. http://huanyingqh.com.cn/ (các trang web giả mạo)

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin quý khách liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng môi giới hoặc dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến của Tập đoàn tài chính Lion, chúng tôi rất vui được phục vụ quý khách! Tại đây, xin cảm ơn quý khách hàng đã và đang tiếp tục ủng hộ, tin tưởng Tập đoàn tài chính Lion, xin cảm ơn!

Tập đoàn tài chính Lion

Ngày 9 tháng 1 năm 2019

开通个人账户 x
立即开户
x
2020-1-17