图片关键词

Chú ý: Khi bên Mỹ vào mùa Hè, thời gian giao dịch ở Bắc Kinh sẽ sớm hơn 1 tiếng. 

Sản phẩm phái sinh toàn cầu nhắc nhở bạn cân nhắc rủi ro khi nâng tỷ suất đòn bẩy. Những biến động tương đối nhỏ trên thị trường có thể được phóng lớn quy mô theo tỷ lệ, và có tác động lớn hơn đến số tiền bạn đã gửi hoặc sẽ gửi, điều này có thể gây bất lợi cho bạn, hoặc nó cũng có thể mang lại lợi ích cho bạn. Có thể bạn sẽ mất tất cả số tiền ký quỹ ban đầu, và cần phải thêm tiền để mua bù thiếu.


 
开通个人账户 x
立即开户
x
2020-1-17