Tải các phần mềm
SOFTWARE DOWNLOAD

Phần mềm giao dịch chứng khoán TRS

-

o Thao tác đặt lệnh nhanh chóng dễ dàng hơn

o Phần mềm nhẹ hơn

o Giao diện tùy chỉnh theo yêu cầu khách hàng

o Thích hợp hơn cho trải nghiệm tương tác

phiên bản máy tính

Tải phần mềm chứng khoán

MacOS

Phần mềm giao dịch chứng khoán

Lion Brokers Pro

Windows

Phần mềm giao dịch chứng khoán

Lion Brokers Pro

Phiên bản di động

Tải phần mềm chứng khoán

iOS

Phần mềm giao dịch chứng khoán

Lion Broker Elite

Android

Phần mềm giao dịch chứng khoán

Lion Brokers Pro

开通个人账户 x
立即开户
x
2020-1-17